Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika. Osiris Kiadó, 2015.

 

A szerző nagyon sokáig a 20. századi magyar történelemmel és historiográfiával foglalkozott, jelen művében szinte az egész magyar történelmet tárgyalja. A történelmet szerető emberek számára szinte az egyik legérdekesebb dolgot ragadja meg könyvében. Legalábbis személy szerint engem mindig érdekelt, hogy az egyes történelmi eseményekről vagy személyekről a különböző korokban hogyan vélekedtek az adott korszak emberei, illetve tudósai. Ebben a könyvben a különböző korszakbeli vélekedéseket, történetírói álláspontokat ismerhetjük meg a magyar történelem kilenc témájáról. A témák szempontjából van, ahol csak a vélekedéseket ismerteti, de van ahol magát a vizsgált személy életútját is bemutatja a szakirodalom alapján. A hagyományos történetírói álláspontok mellett a radikálisabb nézeteket is ismerteti, a magyarok eredetéről szóló fejezetben például a már túlzásokba menő elméletekről is olvashatunk, amelyek a valóságtól elrugaszkodott vadsága szinte mosolyt csal az arcunkra. A Dózsáról, Mohácsról, Bethlen Gáborról és Martinovicsról szóló tanulmányokat már olvashattuk a Rubicon hasábjain, a könyv lapjai a kibővített verziót olvashatjuk. A könyv lapjain olvashatunk még Szent Istvánról és a történelemben elfoglalt helyéről, a kiegyezést övező kortárs vitákról és a későbbi korok történetírói álláspontjairól. Természetesen olvashatunk a szerző két régebbi nagyobb témájáról, Trianonról és Horthy Miklósról is. A fejezetek végén bőséges irodalomjegyzéket kapunk, így akit az adott téma továbbolvasásra késztetett, az máris megtalálhatja a leendő olvasnivalót. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel az, hogyan gondolkodtak az adott korszakokban a magyar történelem nagyobb eseményeiről, illetve személyiségeiről.

 

Sásdi Tamás