Bakóczy Sára - Bányai D. Ilona - Cselenyák Imre - Fábián Janka - Gál Vilmos - Gáspár Ferenc - Hacsek Zsófia - Izolde Johanssen - Jezsó Ákos - Kapa Mátyás - Nemere István - Novák Andor - Schmöltz Margit - Soós Tibor - Szélesi Sándor - Trux Béla: Buda & Pest. Egy város zivataros századaiból. Historycum Kiadó, 2023.

„Budapest igenis élhető város. Egy olyan hely, ahol jó lenni, és amelyik ezernyi csodával kápráztathatja el azt, aki hajlandó megismerni. Exhumálni, feltárni.”

A Révész és a Farkas család évszázadokon keresztül rivalizál egymással egy rejtélyes kulcs miatt, amin egy titokzatos griff minta díszeleg. A rivalizálás közben zajlanak a magyar történelem olykor sorsfordító eseményei és a Duna két partján fekvő Buda és Pest idővel egyesül és világvárossá fejlődik. A nagy kérdés: vajon mit nyithat az a titokzatos kulcs?

Nem mindennapi és monumentális történelmi regényt tarthat a kezében az olvasó, amelyet tizenhat népszerű, történelmi regényíró írt meg közösen. Két család életét és egymás elleni küzdelmét élhetjük át egy titokzatos tárgy miatt, miközben ők is belecsöppennek a magyar történelem egy-egy sorsfordító eseményébe. Velük együtt átélhetjük a tatárjárás kegyetlenségét és az azt követő újrakezdést, és az újjáépítés után megismerhetjük az árumegálló jog fogalmát is. Láthatjuk milyen volt a budai polgárok helyzete a kiskirályok és az Árpád-ház kihalása utáni káosz alatt, ezzel végigkövethetjük, ahogy az egyházi átok alatt levő Buda fokozatosan enged Károly Róbert uralmának. Káoszból káoszba csöppenünk és a következő állomásunk a Nagy Lajos király halála utáni zűrzavar, ahol többek között a Kis Károly elleni merénylet szemtanúi is leszünk. Átérezhetjük a lassan fél Európát uraló Zsigmond idején milyen volt az, amikor még csak a határokat fenyegette a török, majd nemsokára át is élhetjük, ahogy a reformáció jelentkezése mellett a török kirándulást színlelve csellel elfoglalja Budát, amelyet 145 évvel később rendkívül véres harcban a németek segítségével sikerült visszavenni. Kis időugrással láthatjuk mennyire nem szívlelték II. Józsefet és rögtön a dunai árvíznél, majd a Lánchíd építésénél találjuk magunkat, aztán pedig átélhetjük a 1848/49 örömét és bánatát. Láthatjuk mennyire megosztott volt a nép a kiegyezést követően és beleképzelhetjük magunkat abba a szituációba, amit a korabeli közönség élhetett át Ferenc József magyar királlyá koronázásakor. Meglepődhetünk, milyen kettős arculatú volt az 1873-as év, amikor kitört a gazdasági világválság és pusztított a kolera, de ugyanakkor megszületett Magyarország fővárosa, Pest Buda és Óbuda egyesítésével. Innen már csak egy ugrás és átélhetjük a virágzó főváros az ezeréves állam ünneplésére készül. A dicsőséges idők után pedig jön a sötét időszak és láthatjuk, ahogy Bandholtz tábornok a társaival együtt megakadályozza azt, hogy a megszálló román hadsereg kipakolja a Nemzeti Múzeumot. Átélhetjük Trianon fájdalmát és nagy gazdasági világválság okozta nehézségeket, majd a második világháború és a holokauszt okozta szörnyűségeket. Végigkövethetjük az 1956-os forradalom résztvevőinek hősiességét és a szovjetek brutalitását, majd napjainkban megcsodálhatjuk egy magyar származású szereplő által napjaink Budapestjének szépségeit. A politikatörténeti események mellett szereplőink a kultúra históriájának a folyásába is belecsöppennek olykor. Ezáltal betekintést nyerhetünk Mátyás királyi könyvek iránti rajongásába és az első magyarországi nyomda megalapításába, láthatjuk milyen volt az élet a törökkori Budán, hogyan indult be hazánkban a mérnökképzés és milyen nehéz volt oda bekerülni és képet kaphatunk az első magyar nyelvű színtársulatról is.

Ugyan tisztában vagyok vele, hogy a történelem minden eseménye nem kerülhet be egy regénybe, mégis volt kisebb hiányérzetem azzal, hogy a történetből kimaradt a jakobinus mozgalom vezetőinek kivégzése idején rendezett nagyszabású rendezvény, illetve Horthy Miklós budapesti bevonulása a (kölcsönkapott) fehér lovon és a Gellért-téren elmondott beszéde. Viszont ezek nélkül is kerek egész ez a monumentális munka.

A tizenhat szerző által írt történet nagyon könnyen beszippantja az olvasót és nem ereszti. A fejezetek váltásánál nem is vesszük észre, hogy egy másik író részét olvassuk, annyira egységes a könyv. A szövegezése nagyon gördülékeny, az események köré font történetek izgalmasak, az adott rész karaktereit pedig könnyen megkedvelheti az olvasó. A történetekből olykor a magvas gondolatok sem hiányoznak, a legjobbak pedig a következőek:

„Erősebb érzés a szívben a gyűlölet, mint a szeretet vagy a barátság. Ha elfoglalja az ember lelkét, nem ereszti. Barátságok múlnak, a szeretet elhal… ugyanakkor a gyűlölet örök, legfeljebb tompul, de megmarad mindhalálig – és néha még azon túl is.”

Elszaladt az idő. Elröppentek az évek, a múltat pedig sohasem lehet visszahozni, pláne összehasonlítani a jelennel. Hiszen a réginek és az újnak is megvannak a csakis rá jellemző sajátosságai, a réginek meg az újnak is megvannak a rákfenéi meg a gyönyörűségei.

„Egy csettintés, és az ember bárhová eljuthat, bármiről fantáziálhat. Csak ne ébredjen fel. Vagy aludjon vissza, még egy egészen picit, hogy lehessen még mosolyogni az álmokon, lehessen még merengeni. Elég lesz azután nyújtózkodni, felpillantani, kilépni a valóságba. Kilépni, és álmokat teremteni.”

A gördülékeny szöveget pedig olykor az előkerülő humor is még oldottabbá teszi, véleményem szerint a történelmet kedvelő ember számára a következő párbeszéd az, ahol legjobban el van dobva az ironikus humorbomba:

„– Nagyuram, mozgolódik a török. Teli van velük a vár. Kettesével-hármasával járják az utcákat és nézelődnek.
– Ezek biztosan nem jártak még itt. Most látnak tán először egy ekkora várost!”

A történetet követően találunk egy részletes családfát és számos térképet a város területének alakulásáról, valamint egy lexikonszerű felsorolást a kötetben szereplő valós személyekről. A legvégén pedig mind a tizenhat szerzőt megismerhetjük dióhéjban.

„Van egy város az álmok szélén” – szól a sláger. Ez a város pedig éppen most az alapításának százötvenedik évfordulóját ünneplő Budapest.  A városról tizenhat szerző írt egy monumentális történelmi regényt, amely minden, Budapest története iránt érdeklődő embernek kötelező olvasmány!

Sásdi Tamás