Benedek Marcell: Világirodalom I. Az első nagy korszakok. Minerva Kiadó, 1968. Minerva Zsebkönyvek-sorozat.

A neves irodalomtörténész három részben írta meg a világirodalom történetét, de rövidebb Szerb Antal monumentális munkájánál. Zsebkönyv-sorozat révén kevesebb információt tartalmaz, mint nagyobb elődje, de az értékén semmit nem von le. Az első részben közel háromezer év irodalmát tekinti át, élvezetes stílusban. Bevezetőként arról elmélkedik, hogy mi is lehet az irodalom, hogyan alakult ki, majd a világirodalom fogalmának megszületését mutatja be. Ezután következnek a nagyobb korszakok a görögöktől kezdve a középkoron és a reneszánszon át egészen a barokkig. Igaz, ő nem írja le külön korszakként, de szerepel benne a klasszicizmushoz tartózó francia dráma fénykora is. 3000 év irodalmát nehéz áttekinteni 180 oldalban, így a szerző a fontosabb művészek munkásságát több oldalban, a kevésbé ismerteket pedig pár sorban mutatja be. Hosszabb részt szentelt többek között Homérosznak, Danténak, Petrarcának, Shakespeare-nek és Moliére-nek. A görög és a római irodalom tárgyalásánál bemutatja a korszak történetírását és filozófusait is. Szerepet kap a magyar irodalom is, igaz Janus Pannoniusról nem ír sokat, de Balassi Bálintot és Zrínyi Miklóst részletesen bemutatja. Az egyetlen negatívum Shakespeare tárgyalásánál található, ahol a Hamlet egy kicsivel több mint három oldalt kap bemutatásra, míg a neves drámaíró többi műve, többek között a Rómeó és Júlia is, egyetlen bekezdésnyit szerepel csak. A könyv ajánlható bárkinek, aki a középiskolai irodalomtankönyv helyett egy olvasmányos összefoglalásra vágyik, de az is haszonnal forgathatja a könyvet, akit érdekel a világirodalom története.

 

Sásdi Tamás