Benedek Marcell: Világirodalom a XX. században. Világirodalom III. Minerva Kiadó, 1969. Minerva Zsebkönyvek sorozat

A könyv egy kitűnő összefoglalás a 20. század világirodalmáról, szűkebb értelemben az európai irodalmat veszi vizsgálódás alá. Amit Szerb Antal vázlatosan tekintett át monumentális művében, itt bővebben ki van fejtve egészen az 1960-as évek végéig. A szerző az elején egy rövid áttekintést ad a század irodalmi irányzatairól, majd a különböző európai nemzeteket végigjárva bemutatja azok irodalmát. A sort a franciákkal kezdi, amely szinte a leghosszabb fejezet a műben. Ismert és ismeretlen írókat egyaránt bemutat, az ismertebbeket hosszabban jellemzi. A franciák után sorban következnek az angolok, az amerikaiak, a németek. Külön fejezetben tárgyalja a skandináv országok irodalmát, majd az északi és déli szlávokét. Kisebb betekintést nyerhetünk a román, a török, a görög, a spanyol, az olasz és portugál irodalom történetébe, de szót ejt a dél-amerikai képviselőkről is. A magyar irodalmat részletesebben tárgyalja, itt a líráról és a regényirodalomról külön ír.. A sort a szovjet irodalom zárja, majd a mű végén egy kisebb áttekintést ad az irodalom fejlődéséről a kezdetektől napjainkig. Olvasás közben a vizualitás is előtérbe kerül, a fontosabb írókat, költőket arckép formájában is megismerhetjük. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel a 20. századi világirodalom.