Beke Albert: A behódolt velszi bárdok kora. A magyarországi írók és a hatalom viszonya a Rákosi-és a Kádár-korszakban. L'Harmattan Kiadó, 2022.

 

Egyedi irodalomtörténeti munkával állunk szemben. Egyedi, mert eddig kevesen próbálkoztak a szocializmus irodalmát összefoglalni és azért is különleges, mert ezt a szerző nagyon szókimondóan, eléggé szubjektív módon teszi meg. A szerző a bevezetőben megállapítja, hogy az igazán jó író honnan kezdődik: aki népben és nemzetben gondolkodik, nem hódol be a hatalomnak és persze írni is tud. Ennek meghatározása után bemutatja, kik voltak azok, akik uralták a korszak irodalomtörténet-írását, majd az ismert 3T kategóriában szereplő írókat sorra számba veszi, van akiről pár sort ír, de az ismertebbeknél több oldalon keresztül elidőzik. Egyedül talán Hamvas Béla az, aki az ő mércéjének megfelel a korszak irodalmában. Számos írónál az őket olvasókat sem kíméli, mint például Esterházy Péter és Nádas Péter esetében. Ami nagyon meglepő, hogy annak ellenére, hogy Márai Sándor szembeszállt a hatalommal, bölcs embernek tartja, de a prózáját rendkívüli módon leértékeli. Ugyanígy járnak az Újhold képviselői Nemes Nagy Ágnessel az élen. Az írók számbavétele ábécé sorrendben történik, ezt fedi le a könyv nagyobbik része. A kisebbik rész amolyan tematikus áttekintés három korszakra bontva (1945-1948 közötti helyzet, maga a Rákosi-korszak 1956-ig és a forradalom utáni periódus). Itt az irodalmi élet mellett szó esik a könyvkiadás-és kereskedelem helyzetéről is, de olvashatunk a népi írók közötti vitákról és arról, hogy a forradalom leverése után hogyan hódoltak be az írók a hatalomra kerülő Kádár-rendszernek, őket Arany Jánossal állítja szembe, aki nem hódolt be Ferenc Józsefnek és még kitüntetést is se akart tőle elfogadni. Végül Lukács György kulturális ámokfutásáról is olvashatunk. A végéről hiányzik egy kisebb irodalomjegyzék, viszont elég sokat idéz Ortutay Gyula naplójából, ezáltal mi is kedvelt kaphatunk a továbbolvasásra. A kötet szubjektivitása ellenére érdekes olvasmány, nagyon sok korszakbeli író tevékenységéről is képet kaphatunk általa, akikről még egyáltalán nem is hallottunk, illetve a már ismerteket egy másik szemszögből is megismerhetjük.

Sásdi Tamás