Milbacher Róbert: Legendahántás. 50+1 tévhit a magyar irodalomban. Magvető Könyvkiadó, 2021.

 

A kötet alcíme alapján kicsit csalódást kelthet az emberben, hogy belelapozva az amúgy minőségi papírra nyomott könyvbe, csak a 19. század első felének irodalmi tévhiteiről olvashatunk. A kötetet olvasva azonban ez a kezdeti csalódás elfejtődik, mert a nagyon jó stílusban megírt, olykor morbid humorral megspékelt kötet lebilincseli az olvasót. Az előszó után kezdésként Kármán József Fanni hagyományai körüli bonyodalmakról olvashatunk, majd a kötet lényegében négy nagy 19. századi költő, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Arany körüli tévhiteket mutatja be, zárásként pedig olvashatunk Tompa Mihályról is. Megtudhatjuk többek között hogyan viszonyult a Himnuszhoz a kor népe és hogyan lett nemzeti imádsággá, megismerhetjük, hogy feltehetőleg minek köszönhetően vesztette el fél szemét Kölcsey és mit váltott ki recenziója Berzsenyiből. Vörösmartynál megtudhatjuk, hogyan keletkezett az Előszó című vers és miért értelmeztek félre hosszú éveken át egy sort A vén cigányban. Megtudhatjuk, hogyan fordult ellene Petőfi és milyen viszony volt Petőfi, Jókai és Arany között, olvashatunk a Széchenyivel való rokoni kapcsolat feltételezéséről, de arról is, hogy lehet orosz kém volt a nagy költőnk. Megismerhetjük Arany János betegségét, lelkiállapotát, a Walesi bárdok igazi keletkezését és hogy belenyúlt-e Az ember tragédiájába. A tévhitek magyarázatát nagyon gazdag versmelléklet és képanyag egészíti ki, amely még érdekesebbé teszi az adott témát. Egyes témák végén nem hiányzik az ajánlott irodalom sem, így akár a továbbolvasásra is kaphatunk motivációt. A kötet bátran ajánlható mindazok számára, akik érdeklődnek az 19. századi irodalom érdekes kérdései iránt!

Sásdi Tamás