Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága. Szenci Molnár Társaság, 1991

 

Ebben a könyvben keveredik az irodalomtörténet és az életrajz műfaja. A szerzőt ezt megspékelte azzal, hogy keretes szerkezetű történetet írt, Csinszkával kezdődik és végződik a kötet. Az első fejezet Csinszka származását, gyerek-és ifjúkorát mutatja be, láthatjuk hogy az ártatlan kislány hogyan kerül egy svájci leányiskolába, ahol levelezni kezd egy magyar joghallgatóval, aki később ki is utazik hozzá, megismerve az első szerelmet. A fejezet az Adyval való levelezés kezdetével zárul. A második fejezet Ady származását, gyerekkorát és szárnybontogatását mutatja be, amiben már a nőügyeivel és kicsapongó életével is megismerkedhetünk. Utána következik Léda, ahol először Diósy Ödön és Adél származását és egymásra találását ismerhetjük meg, majd láthatjuk hogy a férjéhez hűtlen asszony hogyan lesz az ország első számú költőjének ünnepelt, majd gyűlölt múzsájává. A könyv legnagyobb része Ady és Csinszka kapcsolatával foglalkozik, a levelezéstől a hosszú jegyességen és a házasságon keresztül Ady haláláig. Láthatjuk ebben a fejezetben, hogy egyikük sem éppen a legboldogabban élte meg ezt a házasságot. Természetesen a múzsákhoz írott versrészletek sem hiányoznak a szövegből. A fő téma lezárása után olvashatunk tovább a szereplők további sorsáról és egy kisebb historiográfiai rész is van a végén. A szöveget képet egészítik ki, amely közelebb hozza hozzánk Adyt és a múzsáit. Maga a szöveg rendkívül olvasmányos, olykor ironikus humort tartalmaz, amelynek segítségével észre se vesszük szinte a 300 oldalt és szinte szórakoztatóan megismerjük azt, amit kötelező irodalomórákon az unalmas tankönyvből megtanulni. Ajánlható bárkinek, aki szerette irodalomórákon Ady munkásságát!

 
Sásdi Tamás