Kertész Balázs: Közgazdaságtan lelkes amatőröknek, avagy miért nem működik a kapitalizmus Magyarországon. Libri Kiadó, 2022. 

 

A nagyon jól megírt Sanyikám, én nem politizálok sikere után a Diétás Magyar Múzsa másik szerzője is vette a bátorságot, és írt egy ismeretterjesztőnek szánt könyvet a közgazdaságtanról. Az eredmény nagyon felemásra sikeredett, hisz az első kötet pont attól volt nagyon jó, hogy végig közérthető és humoros formában volt megírva. Ismeretterjesztő munka révén elvárható lenne a szerzőtől, hogy az egész művet úgy írja meg, hogy egyaránt érthesse a somoskőújfalui varrodában dolgozó Kovács néni is, aki eddig csak a tévében hallott a közgazdaságtanról és nagyon kíváncsi rá, mert az unokája ebben a témakörben tervezi a pályaválasztást, illetve a tormásligeti esztergályos Takács úr is, aki nem tanult a szakmunkásképzőben gazdasági ismereteket, viszont szeretne egy vállalkozást elindítani. Sajnos ez kevésbé sikerült, mivel egyes részek nagyon jól érthetőek, viszont van, ami kevésbé.

Kezdésként kapunk egy kisebb gazdaságtörténeti áttekintést, ahol megismerjük, hogy különböző korokon keresztül hogyan alakult ki a csere, majd maga a piac. Ezután következik a közgazdaságtan kialakulása és részletes betekintést nyerhetünk Adam Smith A nemzetek gazdasága című munkájának főbb téziseibe és a szerző a fogalmakat is elmagyarázza, itt már nagyon kezd elvont lenni. Végül eljut Marxig és vége is van az első blokknak. A mikroökonómia alapjaival folytatja, ahol a leírás végképp átcsap laikus számára nagyon nem érthető leírásba, valószínűleg ekkor hagyja abba az olvasást a két fentebb említett kíváncsiskodó és visszaviszi a könyvtárba a könyvet. Nagy kár, mert ezután jön a kötet igazán használható része, amelyben a pénzügyeket, a bankrendszert és a hitelt magyarázza el rendkívül érthető módon. Külön érdekességként szerepel a 2008-as gazdasági válság leírása, a rá adott válaszok és az Internet hatása a gazdasági folyamatra, amelyben elmagyarázza a szerző mi az a kriptovaluta és az NFT. Az utolsó tényleg használható fejezet a menedzsment tárgyalása, ahol humoros formában ismerteti, milyennek kellene lennie a valódi vállalatvezetőnek és mi van a valóságban. Innentől a kötet sajnos nagyon eltér az eredeti tárgytól és átcsap politikai publicisztikába, majd teljesen elmegy az elmúlt 50 év magyar gazdaságpolitikájának bírálatába, illetve a kapitalizmus megvalósulására egyes országokban és napjaink politikai berendezkedéseivel fejezi be a kötetet.

Személy szerint én hiányoltam a könyvből a gazdasági társaságok bemutatását, egy kis bevezetést a számvitelbe és a marketingbe. A szerző megismertethette volna az olvasót azzal, hogy mi is az az üzleti terv. A kötet sajnos ettől rendkívül kettős arculatot mutat és csak egy része használható kimondottan ismeretterjesztésre. Nagyon nagy kár érte, mert a szándék dicséretes volt, hogy az állampolgári ismeretek után a közgazdaságtant is az olvasók elé tárják közérthető és szórakoztató formában.

 

Sásdi Tamás