Hahner Péter: Franciaország története. Műszaki Könyvkiadó, 2002.

Magyar szerzőtől kevés olyan könyvet olvashatunk, amely Franciaország történetéről szól, egészen az ókortól napjainkig. Hahner Péter műve kuriózum, mivel a szerző vállalkozott erre a nehéz feladatra és egy olvasmányos, de ugyanakkor igényes művet írt Franciaországról. A francia történelem minden fontos eseménye helyet kapott benne, a királyság kialakulásától, Jeanne d' Arcon át egészen Jacques Chirac elnökségéig. Olykor fanyar humor is található benne, ami még színesebbé teszi az olvasmányt. Természetesen a Duby-féle kétkötetes Franciaország történetével nem kelhet versenyre, mivel ez összesen 283 oldalon mutatja be az ország történetét. Azonban nem csak az eseménytörténettel foglalkozik, hanem kitér a gazdaságra, a társadalomra és a művelődésre is. A fejezetek végén összefoglalásként kronológiai táblázat is található, amely az események rendszerezését teszi könnyebbé.